Skip to the content

Redningsselskapet

Du som er ansatt i redningstjenesten til sjøs, er best tjent med å ha forhandlere, rådgivere og advokater som kan sjøfolk og skipsfart og som gir deg den beste hjelpen hvis du har spørsmål om for eksempel hyreberegning, turnusplan/ekstratjeneste, ferie-/fritidsregnskap, skipsarbeiderloven, permisjoner, trygghetsforsikring (Loss of licence) etc for sjøfolk.

Å jobbe i redningstjenesten og om bord på redningsskøytene er krevende. Beredskapsordninger og skiftplaner er belastende i det lange løp; en krevende jobb som krever skikkelig betaling og ryddige ordninger.

Norsk Sjøoffisersforbund har i årtier hatt solide tariffavtaler og lokale avtaler for de ansatte i Redningsselskapet- og jobber for å gjøre dem enda bedre.

Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

 

 

 

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i rederiene

Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Hovedtillitsvalgt Kjetil Braaten

htv_redningsselskapet@nsof.no | kjetilbraaten@hotmail.com |+4790061435