Skip to the content

Passasjerskip utenriks

Color Line er kanskje den største arbeidsgiveren for sjøfolk bosatt på Østlandet.  I rederiet jobber mange erfarne sjøoffiserer og stadig nye generasjoner får sin kadettid og første stillinger her. Forbundet har dyktige tillitsvalgte som står på for de ansatte i kontakt med rederiet.

De siste årene har sjømannsorganisasjonene sørget for at politikerne ikke har gitt tillatelse til at ferger i Østersjøen kan føre NIS-flagg, slik rederiet ønsket.  I tillegg til at dette kunne kostet flere hundre norske arbeidsplasser i rederiet på sikt, ville en NIS-flagging av noen norske passasjerferger fått store konsekvenser for all fergetrafikk i Nord- og Østersjøfart på sikt.

Vi arbeider for

  • At alle norske ferger i Nord- og Østersjøfart skal føre NOR-flagg.
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i rederiene

Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Hovedtillitsvalgt Sten Tore A. Nesset

htv_color_line@nsof.no | sten_tore_n@hotmail.com | +4792888137

 

Tillitsvalgt Christine Sparstad

christinesp85@gmail.com | +4792237525