Skip to the content

Passasjerskip i kystfart (Hurtigruten)

Hurtigruta er et populært arbeidssted for sjøfolk og er et viktig symbol for norsk skipsfart. Hurtigruta er viktig og tradisjonell for lokalsamfunnene langs kysten, og en stadig større turistmagnet.

Når du jobber i Hurtigruta har du flinke og aktive tillitsvalgte med deg om du skulle trenge hjelp. Norsk Sjøoffisersforbund har egen tariffavtale for passasjerskip i kystfart, som er fremforhandlet spesielt for å dekke behovene i Hurtigruta.

Vi arbeider for

  • At kystrutene skal være Norges viktigste kystruter, under norsk flagg
  • At konsesjonstildelinger og anbud ikke skal bidra til forringelse av lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte på passasjerferger i kysttrafikk
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i rederiene

Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Hovedtillitsvalgt  Egil Grov Nilssen

htv_havila_kystruten@nsof.no | eggrov@hotmail.com | +4798044973

 

Hovedtillitsvalgt Ingar Lorentsen

HTV_Hurtigruten_Expedition_Crew@nsof.noinglor@online.no | +4791573725

Hovedtillitsvalgt Ståle Andersen

htv_hurtigruten_sjo@nsof.no | +4791684297