Skip to the content

Offshore service

Norsk Sjøoffisersforbund er det riktige valget for deg med maritimt sertifikat, enten du jobber med seismikk, forsyning, ankerhåndtering eller andre typer spesialoperasjoner på norsk eller utenlandsk sokkel. Som medlem av Norsk Sjøoffisersforbundet kan du være sikker på at vår første prioritet i dårlige tider er å sikre din jobb og norske interesser. I gode tider skal vi sørge for at du får del i verdiskapingen du er med på gjennom gode lønnsvilkår. 

Norsk Sjøoffisersforbund har nesten 2000 medlemmer i petroleumsrelatert skipsfart. Vi forhandler din tariffavtale og sørger for at du får det du har rett på.

Vi jobber for

  • krav om norske lønns- og arbeidsforhold på kontinentalsokkelen
  • en sterk nettolønnsordning som gjør det attraktivt for alle norske offhorerederier å velge norsk kompetanse og arbeidskraft om bord.
  • at rettighetene til ansatte på norske avtaler ikke svekkes eller undergraves av stadig mer kompliserte selskapsstrukturer i rederiene og /eller bruk av bemanningsselskaper.
Tariffavtaler for dette området (pdf)

 

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side.