Skip to the content

Offshore service

Norsk Sjøoffisersforbund er det riktige valget for deg med maritimt sertifikat, enten du jobber med seismikk, forsyning, ankerhåndtering eller andre typer spesialoperasjoner på norsk eller utenlandsk sokkel. Som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund kan du være sikker på at vår første prioritet i dårlige tider er å sikre din jobb og norske interesser. I gode tider skal vi sørge for at du får del i verdiskapingen du er med på gjennom gode lønnsvilkår. Norsk Sjøoffisersforbund har nesten 2000 medlemmer i petroleumsrelatert skipsfart. Vi forhandler din tariffavtale og sørger for at du får det du har rett på.

Norsk Sjøoffisersforbund jobber for å videreutvikle en fortsatt sterk olje- og gassnæring. Norge skal fortsatt leve av olje og gass i flere tiår framover. Ny teknologi som utvikles av næringen selv gjør at denne blir stadig mer miljøvennlig. Verdien av forsyningssikkerheten fra Norge til Europa er ytterligere aktualisert med krigen i Ukraina. Med kunnskapen fra offshore inn i de nye havnæringene som havvind, "deepsea mining" og flytende sol, kan Norge ta en posisjon på verdensmarkedet som er tuftet på våre erfaringer med olje og gass som kan gi oss et komparativt fortrinn verden over. Det er inntektene fra offshore olje og gass som i stor grad har muliggjort den sterke offentlige satsningen på å bygge ut den norske velferdsstaten. Sjøfolka i offshore har sin del av æren for dette. Norsk Sjøoffisersforbund deltar aktivt i det politiske arbeidet for en fortsatt sterk olje- og gassnæring, og for en videreutvikling og ytterligere verdiskaping gjennom de nye havnæringene som også vil komme offshoreflåten til del.

Dette jobber vi for
  • Gode og forutsigbare rammevilkår er nøkkelen for å opprettholde konkurransekraften og rekrutteringsevnen til maritim offshorenæring, både nasjonalt og globalt.
  • Norske lønns- og arbeidsforhold på kontinentalsokkelen
  • Sterk nettolønnsordning som gjør det attraktivt for alle norske offshorerederier å velge norsk kompetanse og arbeidskraft om bord.
  • Rettighetene til ansatte på norske avtaler skal ikke svekkes eller undergraves av stadig mer kompliserte selskapsstrukturer i rederiene og /eller bruk av bemanningsselskaper.
  • Økt beredskap i havområdene generelt og i nordområdene spesielt, vil sørge for at sikkerhet og beredskap blir enda bedre.
  • Fremtidens kompetanse: Økt digitalisering og automatisering fører til endrede kompetansebehov i fremtiden. Sjøfolk med erfaringsbasert kompetanse fra sjøen er ettertraktet. Vi må derfor sørge for at utdanningssystemet er tilpasset næringens behov.
  • Helse, miljø og sikkerhet: Blir du syk av å jobbe på en arbeidsplass, skal du ikke være der. Virksomheter som arbeider systematisk med HMS og målstyring har i større grad også bedre resultater på andre områder. Virksomheter som arbeider godt med HMS er ofte mer attraktive arbeidsplasser, både for ansatte og nyrekruttering. Derfor er HMS et av NSOFs prioriterte satsningsområder. Derfor sitter vi i en rekke nasjonale og internasjonale fora der regelverket for dette utvikles. Vi arbeider direkte opp mot Sjøfartsdirektoratet. Sammen med LO arbeider vi med sikkerhet og beredskap og deltar blant annet i olje- og gassutvalget, LOs maritime utvalg og LOs helikopterutvalg. Internasjonalt deltar NSOF i IMO, IFSMA og ETF. Vi arbeider blant annet med sikker helikoptertransport, bedre beredskap, og for å få på plass bedre sikring mot skader fra helseskadelige kjemikalier.
  • Kompetanse: Gjennom støtte til rekrutteringskampanjer i regi av Maritimt Forum bidrar vi direkte til å rekruttere ungdom til yrket. Gjennom NSOFs egen ungdomssatsing har vi skolekontakter som besøker skolene og informerer om NSOF og en maritim karrierevei. Gjennom Stiftelsen Maritim Kompetanse og tilskuddsordningen for norske sjøfolk sørger vi for best mulige betingelser for kadettene om bord. Gjennom årlige nasjonale undersøkelser som «Maritim kompetanse i en digital fremtid» og «Maritime karriereveier » medvirker NSOF til økt kompetanse om maritime næringer i samfunnet og til et best mulig beslutningsgrunnlag for politiske myndigheter.
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

Les også

Norsk flagg holder stand på norsk sokkel (22.10.2022)

Lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår (10.09.2022)

TVU (tillitsvalgtutvalg) og tillitsvalgte 

for Norsk Sjøoffisersforbund i offshore service-rederier.  Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Finner du ikke din arbeidsgiver på listen? Ta kontakt  hvis du mener det bør etableres et tillitsvalgtutvalg eller velges en eller flere tillitsvalgte i ditt rederi. Norsk Sjøoffisersforbund hjelper dere med nominasjonsprosessen og valget.

Hovedtillitsvalgt Arne Petter Jensen

htv_altera_norway_marine@nsof.no  | +4741465167

 

Tillitsvalgt Steven J. Watson

sjw@sjw.no | +4791699968

Hovedtillitsvalgt Svein J. Anglevik

htv_atlantic_offshore_crew@nsof.no | svei-ang@online.no | +4795028844

 

Hovedtillitsvalgt Martin Holm Eriksen

htv_boa_crewing_2@nsof.noholmeriksen@hotmail.com | +4748213714

Hovedtillitsvalgt Hallvard Dalsbø

htv_bourbon_offshore_norway@nsof.no  | +4790824824

Hovedtillitsvalgt Bjørn Atle Kristiansen

htv_dof_sjo@nsof.no  | +4799259111

 

Tillitsvalgt Frank Robert Brandal

frank.brandal@live.no | +4797037093

 

Tillitsvalgt  Mons Asbjørn Melingen

mons.melingen@gmail.com |+4791661086

Hovedtillitsvalgt Børre Lindanger

htv_eidesvik@nsof.no | +4791541227


Tillitsvalgt  Moe Alikabi

moealikabi@outlook.com | +4740177013

 

Tillitsvalgt Svein Henning Solheim

svhesol@gmail.com |  +4795969627

 

Tillitsvalgt Steinar Steinsund

steinar.steinsund@haugnett.no | +4790082809

Hovedtillitsvalgt Thomas Enge

htv_golden_energy_offshore_crewing@nsof.no |  +4741458581

Hovedtillitsvalgt Mats Erik Mork

htv_havila_shipping@nsof.no | +4740303565

Hovedtillitsvalgt Gyrid Margrete Angelsen

htv_island_offshore_management@nsof.no | +4797512443

 

Tillitsvalgt Ludvig Adin

ludvig.adin@gmail.com | +46739800633

 

Tillitsvalgt Morten Bernhoff Johansen

mortenbjohansen@yahoo.no | +4797515898

Hovedtillitsvalgt Morten Sørensen

htv_knutsen_oas_shipping@nsof.no | +4748105014

 

Tillitsvalg Arnt Petter Tangjerd

aptangjerd@yahoo.no | +4797013112

Hovedtillitsvalgt Lars Inge Wåg

htv_north_sea_shipping@nsof.no  | +4747018750

 

Tillitsvalgt Nils Lagerqvist

Lagerqvist2@gmail.com | +46706401925

Hovedtillitsvalgt Kristoffer Kalvik

kalviksen9801@gmail.com | +4740436387

 

Hovedtillitsvalgt Morten Endre Stakvik

htv_olympic_crewing@nsof.no | +4791893748

 

Tillitsvalgt Kent Nerland Remøy

kentremoy@gmail.com | +4740480082

 

Tillitsvalgt Terje Tømmerbakk

terje.tommerbakk@gmail.com | +4799467502

Hovedtillitsvalgt Andreas Dahlstrøm

htv_osm_marine_crew_3@nsof.no | +4791161767

 

Tillitsvalgt Tom Roger Berg

tomroger.berg@yahoo.no | +4741044046

Hovedtillitsvalgt Bjørn Frode Holmboe Fagerhaug

htv_osm_marine_crew_6@nsof.nobjornfrode@hotmail.com | +4748125660

Hovedtillitsvalgt Niels-Oddvar Johansen

niejoh@online.no | +4793200180

Hovedtillitsvalgt Espen Eide Emaus

htv_osm_marine_crew@nsof.no  | +4740457445

Hovedtillitsvalgt Jan-Lennart Berge

htv_rs_crewing@nsof.no | +4741235050

 

Tillitsvalgt Anders Lande

andelande@hotmail.com | +4790575281

Hovedtillitsvalgt Kjetil Daae Børnes

htv_reflection_marine_norge@nsof.no  | +4791179218

Hovedtillitsvalgt Kristian Gjøsdal Stavset

htv_rem_maritime_crew@nsof.no|kristian.stavset@hotmail.com | +4795758356

Hovedtillitsvalgt Robin Schjelderup

htv_remoy_management@nsof.no  | +4740013807

 

Tillitsvalgt Rune Grovassbakk

runegrovassbakk@yahoo.no | +4790095730

Hovedtillitsvalgt Erling Alan Halle

htv_siem_offshore_crewing@nsof.no  | +4792412616

 

Tillitsvalgt Kai Are Sivertsen

sivertsen.kaiare@gmail.com | +4747637209

 

Tillitsvalgt Svein Wefring

svwefri@online.no | +4795882588

Hovedtillitsvalgt Vidar André Paulsen

htv_simon_mokster_shipping@nsof.no  | +4741108038

 

Tillitsvalgt Geir-Inge Jobsen

g-jobsen@online.no | +4795219414

 

Tillitsvalgt Ulf Joel Reinhold

Joel.Reinhold@gmail.com | +46761359265

Hovedtillitsvalgt Gunnar Paulsen

htv_solstad_shipping@nsof.no  | +4791174470

 

Tillitsvalgt Sigmund Jo Landa

silanda@online.no  | +4741204181

 

Tillitsvalgt  Vegar Guttorm Rabben

v.g.r@online.no | +4791199196

 

Varahovedtillitsvalgt Tommy Endré Øvstegård

tommy.endre08@gmail.com | +4795006580

 

Varatillitsvalgt Glenn Eirik Hansen-Joakimsen

glenneirikhansen@hotmail.com | +4791386479

 

Varatillitsvalgt  Pål Markus Damkås

snilsnul@hotmail.com | +4799363602

 

Varatillitsvalgt  Reidar Jakobsen

reidar.jakobsen@haugnett.no | +4741631120

Hovedtillitsvalgt Remi Svensen

htv_tidewater_marine@nsof.no |  +4797099481

Hovedtillitsvalgt Kent Ove Skinstad

htv_ugland_marine_services@nsof.no  | +4799718938

Hovedtillitsvalgt Rune Njå

htv_volstad_maritime@nsof.no  | +34648915104

 

Tillitsvalgt Nicolai Eiken Brudevoll

nicolai.brudevoll@gmail.com | +4793490917

 

Tillitsvalgt Raymond Kristiansen

raymond.kristiansen@yahoo.com | +4797736989

Hovedtillitsvalgt Mattias Isojärvi

htv_vvs_seafarer@nsof.no  | +46768145384

Hovedtillitsvalgt Arnt-Olav De Jager

htv_ostensjo_rederi@nsof.no  | +4792071198

 

Tillitsvalgt Olav S. Maurangsnes

olavmaurangsnes@hotmail.com | +4795275496