Skip to the content

Landbasert maritim virksomhet.

En gang sjøoffiser, alltid sjøoffiser! Husk at du ikke behøver å seile for å stå som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund. Det er ingen grunn til å avslutte medlemskapet når du går i land til en annen jobb i maritim næring.

Om du er lærer i maritime fag eller har en kontorjobb i et rederi, får du mye igjen for å være medlem. Vi har medlemmer som jobber som inspektører, maritime ledere og i andre stillinger i rederi, verft, utstyrsleverandør og andre deler av maritim tjenesteyting.

Hvis det ikke er en annen fagforening som har tariffavtale for din stillingsgruppe der du jobber, bør du velge Norsk Sjøoffisersforbund. Selv om du har individuell avtale, har du mye igjen for å være medlem. Du holder kontakten med seilende kolleger og miljøet, får alle fordelene og stemmerett og vi setter jurister og rådgivere på saken hvis du får problemer med arbeidsavtale eller ansettelsesforhold.

Kontakt oss hvis du har spørsmål avtaler, fordeler eller medlemskap.