Skip to the content

Internasjonal cruisefart

Til tross for at det ikke lenger er mange norskeide og –flaggede cruiseskip, har norske sjømannsorganisasjoner og norske sjøfolk et betydelig engasjement i cruisefarten. Vi har spesialavtaler (CBAs/Special Agreements) med mange store cruiserederier.

Offiserer som er omfattet av disse avtalene, trekkes en avgift til Norsk Sjøoffisersforbund. Denne garanterer deg en rekke rettigheter knyttet til avlønning, tillegg, ansettelse, oppsigelse og gir rett til representasjon og bistand etc fra forbundet.

I tillegg velger stadig flere norske offiserer å ta jobb om bord i det voksende «explorer-cruise»-segmentet. Både nye og gamle operatører tilbyr stadig mer eksotiske sjøreiser til fjerne farvann. 

Hvis du er bosatt i Norge/Norden, anbefaler vi at du velger fullt, forsikret medlemskap. Da betaler du mellomlegget mellom avgiften og fullt yrkesaktivt medlemskap direkte til forbundet, og får blant annet stemmerett og livs- og innboforsikring.

Vi jobber for

  • Innføring av full nettolønn uten tak for styrmenn og kapteiner om bord på cruiseskip som seiler under NIS-flagg

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side.