Skip to the content

Innenriks fergefart

Anbudsutsettelser, fusjoner og press om bemanningsreduksjoner truer med å gjøre jobbene i ferge- og lokalfarten mer uforutsigbare og utrygge. Som medlem av Norsk Sjøoffiserforbund har du og dine kolleger et sterkt apparat i ryggen i møte med arbeidsgiver enten det skal forhandles lønn lokalt eller lages en ny bemanningsoppgave.

Vi jobber for

  • Gode lokale avtaler og ryddig lønnsfastsettelse
  • Sterke og gode tillitsvalgtordninger i rederiene
  • At tillitsvalgte og skipsfører skal ha avgjørende innflytelse i bemanningssaker
  • Trygghet for at lønn, rettigheter og sikkerhet ikke svekkes som et resultat av rederienes konkurranse om samband og konsesjoner.
  • Forbedret sikkerhet og risikostyring i innenriksfarten
Tariffavtaler for dette området (pdf)

I ferge og lokalfarten fastsettes din lønn med grunnlag i en fastlønnsavtale som fremforhandles mellom det enkelte rederi og de tillitsvalgte. Avtalene mellom NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisersforbund danner grunnlaget for disse lokale avtalene, og avtalefester også en rekke tillegg og ekstragodtgjørelser som gjelder uansett lokal avtale. 

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side.