Skip to the content

Innenriks fergefart

Anbudsutsettelser, fusjoner og press om bemanningsreduksjoner truer med å gjøre jobbene i ferge- og lokalfarten mer uforutsigbare og utrygge. Som medlem av Norsk Sjøoffiserforbund har du og dine kolleger et sterkt apparat i ryggen i møte med arbeidsgiver enten det skal forhandles lønn lokalt eller lages en ny bemanningsoppgave.

Vi jobber for

  • Gode lokale avtaler og ryddig lønnsfastsettelse
  • Sterke og gode tillitsvalgtordninger i rederiene
  • At tillitsvalgte og skipsfører skal ha avgjørende innflytelse i bemanningssaker
  • Trygghet for at lønn, rettigheter og sikkerhet ikke svekkes som et resultat av rederienes konkurranse om samband og konsesjoner.
  • Forbedret sikkerhet og risikostyring i innenriksfarten
Tariffavtaler for dette området (pdf)

I ferge og lokalfarten fastsettes din lønn med grunnlag i en fastlønnsavtale som fremforhandles mellom det enkelte rederi og de tillitsvalgte. Avtalene mellom NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisersforbund danner grunnlaget for disse lokale avtalene, og avtalefester også en rekke tillegg og ekstragodtgjørelser som gjelder uansett lokal avtale. 

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i ferge- og lokalfarten

Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

 

Hovedtillitsvalgt Thor-Egil Hågensen

htv_basto_fosen@nsof.no | thoe-haa@online.no | +4799113137

 

Tillitsvalgt Stig Fredrik Olaisen

stig_olaisen@hotmail.com | +4795112178

 

 

Hovedtillitsvalgt Håvard Tveten Pettersen

htv_boreal_sjo@nsof.no | hav_pettersen@hotmail.com | +4790962863

 

Tillitsvalgt Kristoffer Sandholm Lystad

kristofferlystad@hotmail.com | +4797041509


Tillitsvalgt Geir Arne Olsen

pist-on@hotmail.com | +4791159250

Tillitsvalgt Henrik Tvinde

h.tvinde@online.no | +4794154633

 

Tillitsvalgt Sivert Sivertsen

sivsiv@online.no | +4745034022

 

 

 

 

 

Hovedtillitsvalgt Bjørn Sørlie

htv_fjord1@nsof.no | bjosoe3@online.no | +4792409739

 

Nestleder Arild Holmeide

arild.holmeide@online.no | +4793045388

 

Tillitsvalgt Kim Nyland Storbukt

kim.s@online.no | +4790685354

 

Tillitsvalgt Rune Hystad

rhystad@gmail.com | +4790872054

 

Kasserer Morten Falkanger

mortenfalkanger1@hotmail.com | +4797033279

 

Hovedtillitsvalgt Svein Aage Hopstad

htv_fosen_linjen@nsof.nosveinaage@treogbaat.no | +4791175769

Hovedtillitsvalgt Tore Årland

htv_norled@nsof.no | torearl@hotmail.com | +4790940804

 

Tillitsvalgt Andrè Myhr

A_myhr@hotmail.com | +4791352064

 

Tillitsvalgt Frode Andersen

frode.maritime@gmail.com | +4793688499

 

Tillitsvalgt Gunstein Aukland

aukland5@outlook.com | +4791522450

 

Tillitsvalgt Hilde Iren Sætre

hil-jak@online.no | +4799565020

 

Tillitsvalgt Kai Arne Halvorsen

kahalvors1@gmail.com | +4740520922

 

Tillitsvalgt Stig Kristoffersen

storsvela@gmail.com | +4790018983

 

Varahovedtillitsvalgt Endre Laberg

endre.laberg@gmail.com | +4799031892

Hovedtillitsvalgt Kristian Sæther

htv_partrederiet_kystekspressen@nsof.no | Kristian.h.s@outlook.com | +4747290377

Hovedtillitsvalgt Johannes Gustavsen

htv_rutebaten_utsira@nsof.no | johannesgustavsen@hotmail.com | +4792669520

Hovedtillitsvalgt Ronny Bjørnsund

htv_torghatten_nord@nsof.no | ronny.bjornsund@vkbb.no | +4790831139

 

Tillitsvalgt Stig Rune Alexandersen

strual@gmail.com | +4741807961

 

Tillitsvalgt Ståle Aarstrand  

staale.aarstrand@gmail.com | +4745203032

 

Tillitsvalgt Trond H. Fagermo

tharaldf@online.no | +4790038196

Hovedtillitsvalgt Jon Martin Flatås

htv_torghatten_midt@nsof.no | jon_m_flataas@hotmail.com | +4791788554

 

Nestleder Sten Roger Svarholt

roger@svarholt.com | +4799013612

 

Tillitsvalgt Odd-Martin Karlsen

oddmartinkarlsen@gmail.com | +4794415172

 

Tillitsvalgt Geir Olsen

geiro6@online.no | +4799626162

 

Tillitsvalgt Leif Søreng

lesoreng@broadpark.no | +4799249567