Skip to the content

Hav- og kystfiske

Norsk Sjøoffisersforbund samler tradisjonelt skipsfører og styrmenn i havfiskeflåten. Vi har tariffavtaler for fabrikkskip og på ferskfisk- og rundfrysetrålere.

I motsetning til de andre fartsområdene er tariffavtalene for fiskere i hovedsak basert på ett lottsystem.  Det betyr at lønnen til denne gruppen varierer sterkt med fiskeriressurser, markedssvingninger og som følge av politiske vedtak.

Vi arbeider for

  • et tariff- og lottsystem tilpasset fremtidens marked og skip.
  • mer forutsigbare lønns- og arbeidsbetingelser for fiskere.
  • ryddige forhold og gode holdninger blant fiskere og i fiskeflåten
  • God og markedstilpasset fagopplæring for fiskere
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i hav- og kystfiske

Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Finner du ikke din arbeidsgiver på listen? Ta kontakt  hvis du mener det bør etableres et tillitsvalgtutvalg eller velges en eller flere tillitsvalgte i ditt rederi. Norsk Sjøoffisersforbund hjelper dere med nominasjonsprosessen og valget.

Hovedtillitsvalgt Lars-Gunnar Thomassen

htv_havfisk@nsof.no | lars-gunnar@live.no | +4797072858

 

Tillitsvalgt André Steffensen

andsteff@online.no | +4791733067