Skip to the content

Fraktefart

Kystfart, nærskipsfart, fraktefart. Kjært barn har mange navn. I Norsk Sjøoffisersforbund bruker vi ofte samlebetegnelsen «Shortsea». Uansett hva man kaller det, har godsfrakt på kjøl enormt stor betydning ikke bare for alle som bor ved og jobber på sjøen, men for hele Norge.

I Norsk Sjøoffisersforbund  samles sjøfolk fra alle deler er godstransporten langs kysten. Hvert år arrangeres «Nærskipsfartskonferansen» i samarbeid med de andre sjømannsorganisasjonene. Konferansen er åpen og gratis for alle medlemmer.

Vi jobber for

  • Norske sjøfolk og rederier skal kunne konkurrere om oppdragene og jobbene i norsk kystfart; dette får vi til ved å kreve at alle som jobber langs kysten skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår uansett hvor de kommer fra.
  • Norske politikere skal prioritere og legge til rette for mest mulig godstrafikk på kjøl.
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side.