Skip to the content

Forskning, forsvar og offentlig virksomhet

Havforskningsinstituttet, Kartverket, Kystverket og Forsvaret er blant de offentlige institusjonene som har egne skip og har utfordrende stillinger for sjøoffiserer med sivil maritim utdanning og bakgrunn fra ulike deler av skipsfarten.

For mange av institusjonene er det inngått egne tariffavtaler med sentrale lønnsforhandlinger. Norsk Sjøoffisersforbund bistår også med avtaler og forhandlinger der medlemmene ønsker det.

Vi jobber for

  • Gode og tilpassede avtaler for alle som bruker sine sivile maritime sertifikater i tilknytning til forsikningsinstitusjoner, forsvar og andre offentlige virksomheter.  
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side.