Skip to the content

Forskning, forsvar og offentlig virksomhet

Havforskningsinstituttet, Kartverket, Kystverket og Forsvaret er blant de offentlige institusjonene som har egne skip og har utfordrende stillinger for sjøoffiserer med sivil maritim utdanning og bakgrunn fra ulike deler av skipsfarten.

For mange av institusjonene er det inngått egne tariffavtaler med sentrale lønnsforhandlinger. Norsk Sjøoffisersforbund bistår også med avtaler og forhandlinger der medlemmene ønsker det.

Vi jobber for

  • Gode og tilpassede avtaler for alle som bruker sine sivile maritime sertifikater i tilknytning til forsikningsinstitusjoner, forsvar og andre offentlige virksomheter.  
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

 

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i forskning, forsvar og offentlig forvaltning

Velg din arbeidsgiver for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Finner du ikke din arbeidsgiver på listen? Ta kontakt  hvis du mener det bør etableres et tillitsvalgtutvalg eller velges en eller flere tillitsvalgte i ditt rederi. Norsk Sjøoffisersforbund hjelper dere med nominasjonsprosessen og valget.

Hovedtillitsvalgt Øystein Osvoll

htv_forsvaret@nsof.noosvoll@gmail.com | +4791718244

Hovedtillitsvalgt Mikal Samuelsen

htv_havforskningsinstituttet@nsof.no | mikal.samuelsen@gmail.com | +4748243013

 

Tillitsvalgt Øyvind Nilsen

oyvind.nilsen@hi.no | +4797145872

Hovedtillitsvalgt Martinus Løken

htv_kystverket_rederi@nsof.no | martinus.loken@gmail.com | +4798883921

 

Tillitsvalgt Anders Gutvik

andgut@live.no | +4741587841

 

Tillitsvalgt Vidar Kristoffersen

vidar.kristoffersen40@gmail.com | +4793066577