Skip to the content

Deepsea

«Deepsea» er det segmentet som gjorde Norge til en stor sjøfartsnasjon. I dag jobber om lag tusen medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund på skip i interkontinental fart, på NIS-skip eller under fremmed flagg. Deepsea-segmentet har et enormt potensiale for sysselsetting av norske sjøfolk. Det seiler 56000 skip på verdenshavene daglig, samtlige skal være en potensiell arbeidsplass for norske sjøfolk.

For to år siden fikk Norsk Sjøoffisersforbund endelig uttelling for vår langvarige kamp for bedrede konkurransevilkår for norske sjøfolk i utenriksfart; politisk vedtak om full nettolønn uten tak for norske sjøfolk som seiler «deepsea».

Vi jobber for

  • En varig og stadig sterkere tilskuddsordning for norske sjøfolk i utenriksfart.
  • En sterkt stillingsvern og gode vilkår for norske sjøfolk «deepsea».
  • Flere opplæringsplasser og lavere offisersstillinger på norsk-flaggede og –eide skip i interkontinental fart.
  • Flere norskeide skip fra FOC til NIS.
  • Bedre tilbud og god informasjon om skatt, trygd og folketrygdtilknytning for norske sjøfolk som tjenestegjør på utenlandske skip med utenlandske eiere.
  • Høy sikkerhet og eventuell kompensasjon for risiko ved operasjoner i farlige og krigsrammede farvann.
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer deepsea-rederier

Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Finner du ikke din arbeidsgiver på listen? Ta kontakt  hvis du mener det bør etableres et tillitsvalgtutvalg eller velges en eller flere tillitsvalgte i ditt rederi. Norsk Sjøoffisersforbund hjelper dere med nominasjonsprosessen og valget.

Hovedtillitsvalgt Knut-Arne Boge

htv_stodig_bemanning@nsof.no | knut.arne.boge@hadeland-energi.net | +4792062623

Hovedtillitsvalgt Per-Thomas Sørensen

htv_wilhelmsen_ship_management@nsof.no | Perthumas@gmail.com | +4790801367

 

Tillitsvalgt Anders Haugen

haugenn01@gmail.com | +4741248934