Skip to the content

Bukser, bergning og tilbringertjeneste

Fra store redningsoperasjoner til rutinejobb i havner og terminaler. I bukseringsrederiene er det stor spennvidde og mange kompliserte og varierte oppgaver som skal løses. De ansatte i bukseringsrederiene spiller også en viktig rolle i beredskapen langs kysten.

Norsk Sjøoffisersforbund har avtaler og tillitsvalgte i både små og store bukseringsrederier, i bergingsselskaper og tilbringertjenesten. I noen rederier har vi aktive og dyktige tillitsvalgte som ivaretar sjøfolkene i rederiene. Andre steder bistår forbundets rådgivere hver enkelt direkte.

Vi jobber for

  • Gode og ryddige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bukserings- og bergningsrederier og i tilbringertjenesten.
  • Sikkerhet, språkravene og lokalkunnskap vektlegges ved offentlig tildeling av oppdrag.
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side.