Skip to the content

Bukser, bergning og tilbringertjeneste

Fra store redningsoperasjoner til rutinejobb i havner og terminaler. I bukseringsrederiene er det stor spennvidde og mange kompliserte og varierte oppgaver som skal løses. De ansatte i bukseringsrederiene spiller også en viktig rolle i beredskapen langs kysten.

Norsk Sjøoffisersforbund har avtaler og tillitsvalgte i både små og store bukseringsrederier, i bergingsselskaper og tilbringertjenesten. I noen rederier har vi aktive og dyktige tillitsvalgte som ivaretar sjøfolkene i rederiene. Andre steder bistår forbundets rådgivere hver enkelt direkte.

Vi jobber for

  • Gode og ryddige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bukserings- og bergningsrederier og i tilbringertjenesten.
  • Sikkerhet, språkravene og lokalkunnskap vektlegges ved offentlig tildeling av oppdrag.
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i bergnings- og bukseringsrederier og tilbringertjeneste

Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Finner du ikke din arbeidsgiver på listen? Ta kontakt  hvis du mener det bør etableres et tillitsvalgtutvalg eller velges en eller flere tillitsvalgte i ditt rederi. Norsk Sjøoffisersforbund hjelper dere med nominasjonsprosessen og valget.

Hovedtillitsvalgt Lars Klingenberg

htv_boa_crewing@nsof.nolarsklingenberg75@gmail.com | +4741127245

 

Hovedtillitsvalgt Petter Reichert Santi

htv_bukser_og_berging@nsof.no  | petter_santi@hotmail.com  |+4799276218

 

Tillitsvalgt Alexander Skjevling

alexskj@online.no  |+4793875729

 

Tillitsvalgt Marius Strømmen

marius.strommen@gmail.com | +4790222322

 

Tillitsvalgt Vebjørn Leikanger

vebjoern@leikanger.co | +4793487203

Hovedtillitsvalgt Jon Villiam Larsen

htv_ffs_marine@nsof.no | jon_v_larsen@hotmail.com | +4741451612

Hovedtillitsvalgt Lennart Henden

htv_stadt_sjotransport@nsof.no | lenhend@frisurf.no | +4790840912