Skip to the content

Anleggs- og undervannsentreprenører

Rederier og selskaper som utfører anleggs- og undervannsentreprenører langs kysten tilbyr et vidt spekter av tjenester og spesialiserte operasjoner; fra kran- og løfteoperasjoner, mudring og massetransport, bygging av brygger og broer, bunnundersøkelser, kabellegging og andre tjenester til vei, bro og anleggsoperasjoner ved sjøen.

Selv om ingeniører og anleggsarbeidere kanskje er de nærmeste kollegene i hverdagen, er Norsk Sjøoffisersforbund det riktige fagforbundet for deg som bruker din maritime erfaring og sertifikater i denne sektoren. Vi kan hjelpe deg med å få en skikkelig avtale og de rettighetene du har krav på.

Større aktører har egne tariffavtaler med Norsk Sjøoffisersforbund, som vedlikeholdes av tillitsvalgte eller vår forhandlingsavdeling.

Kontakt oss hvis du har spørsmål avtaler, fordeler eller medlemskap.

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i rederiene

Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Finner du ikke din arbeidsgiver på listen? Ta kontakt  hvis du mener det bør etableres et tillitsvalgtutvalg eller velges en eller flere tillitsvalgte i ditt rederi. Norsk Sjøoffisersforbund hjelper dere med nominasjonsprosessen og valget.