Skip to the content

Ambulanse-, skyss- og turistbåter

Lokalsamfunnene langs kysten er helt avhengige av skippere og mannskap på mindre fartøy som får folk og gods frem, syke til lege eller bidrar til turistopplevelser og lokalt næringsliv.  Noen fartøy og mannskap er høyt spesialiserte, andre har flere ulike oppgaver og oppdrag alt etter sesong og etterspørsel.

Norsk Sjøoffisersforbund har en felles tariffavtale med hurtigbåtredernes forening, og mange små avtaler direkte med kommuner og private selskaper. Hvis du ikke er omfattet av en tariffavtale, kan vi hjelpe deg med å forhandle frem en god lokal avtale.

Vi jobber for

  • Alle som jobber i ambulanse-, skyss og turistnæringene langs kysten skal ha tariffavtale og ryddige forhold.
  • Ivareta de ansattes rettigheter ved anbud, virksomhetsoverdragelse etc.
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer 

Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Finner du ikke din arbeidsgiver på listen? Ta kontakt  hvis du mener det bør etableres et tillitsvalgtutvalg eller velges en eller flere tillitsvalgte i ditt rederi. Norsk Sjøoffisersforbund hjelper dere med nominasjonsprosessen og valget.

Hovedtillitsvalgt Dag Runde 

htv_fredrikstad_kommune@nsof.nodag.runde@hotmail.com | +4745881810

 

Tillitsvalgt Carl Fredrik Nordmark

 carlfredrik@msn.com | +4791119192

 

Hovedtillitsvalgt Sigve Lerpold

htv_gulenskyss@nsof.nosigve@lerpold.no | +4797656543

Hovedtillitsvalgt Odd Ragnar Mikalsen

htv_helgeland_trafikkselskap@nsof.noodd_ragnar@hotmail.com | +4795080385

Hovedtillitsvalgt Asmund Ottemo Storsæter

htv_innlandet_fylkeskommune@nsof.no | asmund.ottemo@gmail.com | +4790691205

Hovedtillitsvalgt Tommy Edvardsen

htv_kragero_fjordbatselskap_iks@nsof.no | tommy.edvardsen@kebas.no | +4790833522

Hovedtillitsvalgt Arnt-Ronald Seljevoll

htv_loppa_legeskyssbater@nsof.no | arntronaldseljevoll@gmail.com | +4791121543

Hovedtillitsvalgt Vegard Ingebrigtsen

htv_more_romsdal_fylkeskommune@nsof.novegard.ingebrigtsen@gmail.com | +4748101632

Hovedtillitsvalgt Ståle Olsen

htv_rs_maritime@nsof.no | staaleolsen74@hotmail.com |+4794838274

Hovedtillitsvalgt Stian Furuholm

htv_rodne@nsof.nos.furuholm@gmail.com | +4793458080

Hovedtillitsvalgt Svein Ivar Dalland

htv_the_fjords@nsof.no | s_i_dall@hotmail.com |+4741182852