Skip to the content

Ambulanse-, skyss- og turistbåter

Lokalsamfunnene langs kysten er helt avhengige av skippere og mannskap på mindre fartøy som får folk og gods frem, syke til lege eller bidrar til turistopplevelser og lokalt næringsliv.  Noen fartøy og mannskap er høyt spesialiserte, andre har flere ulike oppgaver og oppdrag alt etter sesong og etterspørsel.

Norsk Sjøoffisersforbund har en felles tariffavtale med hurtigbåtredernes forening, og mange små avtaler direkte med kommuner og private selskaper. Hvis du ikke er omfattet av en tariffavtale, kan vi hjelpe deg med å forhandle frem en god lokal avtale.

Vi jobber for

  • Alle som jobber i ambulanse-, skyss og turistnæringene langs kysten skal ha tariffavtale og ryddige forhold.
  • Ivareta de ansattes rettigheter ved anbud, virksomhetsoverdragelse etc.
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side.