Skip to the content

Akvashipping

I havbruksnæringen er jobbene ofte sammensatte og variert. Men hvis du først og fremst er sjømann med maritime sertifikater og havet er din primære arbeidsplass, er du best tjent med å stå i en maritim fagforening. Velkommen til oss!

Norsk Sjøoffisersforbund har lenge hatt tariffavtale for ansatte på brønnbåt og servicebåter i rederier tilknyttet Kystrederiene. I fjor kom det også på plass en tariffavtale med Sjømat Norge for ansatte på service- og flerbruksfartøyer.

Vi jobber for

  • Skikkelige tariffavtaler og ordnede forhold for alle sjøfolk som jobber i akvashipping
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger for din yrkesgruppe
  • Maritim kompetanse og sjøsikkerhet i havbruksnæringen
Tariffavtaler for dette området (pdf)

Se din ansettelsesavtale hvis du er usikker på hvilken overenskomst som gjelder for deg. Lokale, sensitive eller rederiinterne avtaler ligger ikke ute for nedlasting. Logg på eller kontakt oss for å få tilgang til alle dine avtaler, lønnstabeller og protokoller. Kontakt også gjerne din tillitsvalgte hvis du har spørsmål om din tariffavtale eller lokale lønnsavtaler. Hvem som er tillitsvalgt ser du på Min side. 

Tillitsvalgte for Norsk Sjøoffiserforbund i akvashipping

Velg ditt rederi for kontaktinformasjon til de som er valgt til å representere deg. 

Finner du ikke din arbeidsgiver på listen? Ta kontakt  hvis du mener det bør etableres et tillitsvalgtutvalg eller velges en eller flere tillitsvalgte i ditt rederi. Norsk Sjøoffisersforbund hjelper dere med nominasjonsprosessen og valget.

Hovedtillitsvalgt Ole Morten Tysse

htv_Abyss_Ship_Management@nsof.noomtysse@hotmail.com | +4797634774

Tillitsvalgt Roald Brattøy

roald.brattoy@abyss.no | +4795288338

Hovedtillitsvalgt Johnny Ådland

htv_Abyss_Sor@sjooff.nojohnny.aadland@gmail.com | +4795224055
 

Hovedtillitsvalgt Ansgar Kjørslevik

htv_aquaship_service@nsof.noansvik@gmail.com | +4795292458

Tillitsvalgt Lars Kippernes

htv_aqs_rederi@nsof.nolars_kipp@hotmail.no | +4748185105

Hovedtillitsvalgt Svein Robin Isaksen

htv_folden_akva@nsof.no | +4790673640

Hovedtillitsvalgt Rune Solberg

htv_froy_akvaressurs@nsof.no | Runesolberg@altiboxmail.no | +4748020193

Hovedtillitsvalgt Lasse Bergvoll

htv_nordlaks_bronnbat@nsof.nolbergvoll@gmail.com | +4797125398

Hovedtillitsvalgt Bent-Arne Ingebrigtsen

htv_nordlaks_maritime@nsof.no | bent.arne05@gmail.com | +4790094272