Skip to the content

Hvem kan bli medlem?

Du kan bli medlem av Norsk Sjøoffisersforbund hvis du har eller har hatt et maritimt sertifikat og jobber i maritim sektor.

Du behøver ikke seile for å være medlem. 

Hvis du studerer ved en maritim fag- eller høyskoler, kan du bli juniormedlem

Overgang fra annet fagforbund 

Vi anbefaler som hovedregel at du står i det fagforbundet som er part i tariffavtalen du er omfattet av. Kontakt oss hvis du er usikker på hvilket fagforbund du bør stå i, så hjelper vi deg. 

Hvis du ønsker overgang fra et annet fagforbund, kan du enten melde deg ut av ditt nåværende forbund selv eller be oss å gjøre det for deg. Hvis du kommer fra et annet LO-forbund, tar du med deg innboforsikringen din videre, og vi hjelper vi deg med å finne ut av de andre forsikringene dine.

Norske sjøfolk binder Norge sammen!
LOfavør boliglån
LOfavør boliglån

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger