Skip to the content

Tidewater kjøper PSV fra Solstad

Tidewater har kjøpt opp 37 båter innen PSV-segmentet fra Solstad. 9 av disse båtene er NOR-registrert, noe som innebærer at salget får innvirkning på arbeidsforholdet til de som er ansatt på båtene per dags dato.
NSOFs team står til disposisjon for medlemmene.

07.03.2023

Dette er en forretningsmessig avgjørelse Solstad har tatt som verken tillitsvalgte eller NSOF har hatt noen mulighet til å påvirke. NSOF og tillitsvalgte har fulgt prosessen tett og vil følge den videre for å sikre at alle medlemmenes rettigheter i henhold til Skipsarbeidsloven blir ivaretatt

Er virksomhetsoverdragelse

- NSOF er av den oppfatning at salget faller inn under bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse i skipsarbeidslovens kapittel 5 A, forteller advokat Martha Nordal i Norsk Sjøoffisersforbund.

Med virksomhetsoverdragelse menes en overføring av en selvstendig økonomisk enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

ADVOKAT: Advokat Martha Nordal leder teamet fra NSOF som bistår medlemmene i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.


Råd til medlemmene

Alle medlemmer av NSOF i de to rederiene har i epost fått tilbud om bistand fra forbundets rådgivere og advokat og foreløpig informasjon og råd om hvordan de skal forholde seg. Dette gjelder for eksempel ansatte i Solstad som ikke ønsker å være med over i Tidewater.

Solstads rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet for øvrig, overføres til Tidewater. NSOF samarbeider med tillitsvalgt og er tilgjengelige for spørsmål fra medlemmene i i denne fasen med mye usikkerhet. Medlemmene kan ta direkte kontakt med sin tillisvalgte eller forbundet med sine spørsmål.