Skip to the content

Innhold

Lønn og arbeidsvilkår

Du skal ha ryddige arbeidsforhold og god lønn. Vi forhandler for deg og med deg og hjelper deg hvis du ikke får det du har krav på.

Pensjon

Sjømannspensjon, tilleggspensjon og tjenestepensjon. Pensjon for sjøfolk er komplisert. Norsk Sjøoffisersforbund gir deg en oversikt over de viktigste ordningene.

Om NSOF

Norsk Sjøoffisersforbund er Norges største fagforening for maritime ledere med rundt 7000 medlemmer. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør i alle deler av den maritime næringen. Vår hovedvisjon er å skape vi en lys fremtid og en trygg hverdag for norske sjøfolk på alle verdens hav.