Skip to the content

Hjelp jeg blir pensjonist

PX PensjonistSted Sandefjord
Påmeldingsfrist 10.02.2020
Fra 18.02.2020
Til 18.02.2020
Antall deltakere (Maks) 20
Målgruppe Medlemmer over 55

Norsk Sjøoffisersforbund inviterer i 2020 til pensjonskurs i tilknytning til årets regionale medlemsmøter. 
Kursene arrangeres distriktsvis og er for medlemmer fra 55 år og oppover. Få en grundig innføring i hva som venter når du trer ut av yrkeslivet. 

Neste kurs blir Sandefjord 18. februar 2020 for medlemmer i distrikt 5 (Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus)

Pensjonskurset er delt inn i en teoretisk og en praktisk del. Ta med PC eller nettbrett for å lære å manøvrere i jungelen av kilder om egne spesifikke pensjonsordninger. Det gjennogås mange spesifikke pensjonscaser og blir mulighet for noe individuell veiledning. Forbundets pensjonsekspert vil være tilstede hele dagen.

Kurset ledes av pensjonsrådgiver Beate Fahre. Hun er blant de personene i Norge som har desidert mest kunnskap om sjøfolks pensjon. Det planlegges tilsvarende kurs i hvert enkelt distrikt i forbindelse med medlemsmøtene.

Endelige datoer for alle pensjonskurs er ikke fastsatt. Følg med for informasjon om når det blir kurs i ditt distrikt.  

Mer om pensjonskurs 2019/2020