Skip to the content

Spør våre ansatte direkte

Kontakt oss!

11.03.20: Norsk Sjøoffisersforbunds ansatte hovednummer 22 00 55 00 vil på grunn forebygging av corona-smitte være ubetjent inntil videre.

Send oss en e-post, så hører du fra rette vedkommende! Du kan også spørre oss på messenger.  Hvis du skal følge opp en tidligere henvendelse, kan du gjerne kontakte din saksbehandler direkte. E-post og telefon finner du under. 

Spørsmål om lønn, tariff, saksbehandling, pensjon, trygd, sykdom etc:
Send e-post til oslo@sjooff.no eller kontakt din saksbehandler direkte.

Spørsmål om medlemskap og kontingent:
Send e-post til medlemsservice@sjooff.no eller kontakt din saksbehandler direkte. 

Spørsmål om forsikringer, fordeler og feriehusleie:
Send e-post til fordeler@sjooff.no  eller kontakt din saksbehandler direkte. 

Vi ber om at du så langt som mulig respekterer at kontortiden er 0800-1600 og ikke ringer våre medarbeidere direkte utenom disse tidene. 

Hans Sande
Administrerende direktør
Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media. 
Telefon: 22 00 55 20 | Mobil: 91 61 69 94
Hilde Flåten
Assisterende direktør, Advokat 

Advokatarbeid, ledelse, tariff, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.

Telefon: 22 00 55 25 | Mobil:  97 50 94 80
Morten Kveim

Avdelingsleder Sjøsikkerhet og utdanning
Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering, NSOF Ung.

Telefon: 22 00 55 26 | Mobil: 95 19 08 19

Bernhard Lie-Nielsen

Avdelingsleder
Forhandlinger, saksbehandling, rådgivning, tariff, pensjon, trygd etc.

Telefon: 22 00 55 15 | Mobil: 95 92 37 57

Jens Folland

Seniorrådgiver
Politikk, samfunnskontakt
og kommunikasjon

Mobil: 958 12 369 

Ann-Christin Hansen

Avdelingsleder økonomi
Økonomi, regnskap, budsjett, medlemskontingent

Telefon: 22 00 55 28 

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder marked og medlemskap
Marked, medlemskap, organisasjon 

Telefon: 22 00 55 19 | Mobil: 97 14 93 09

Trond Løfgren

Rådgiver
Saksbehandling/tariff, rågivning, forhandling, pensjon, DSO etc

Telefon: 22 00 55 22 | Mobil: 95 87 15 11

Martha Nordal 

Advokatfullmektig 

Advokat-/advokatfullmektigarbeid, saksbehandling/tariff, rådgivning, forhandling, etc. 

Telefon: 22 00 55 18 | Mobil: 481 98 602

Trond A. Dyb

Rådgiver, Ålesund
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), fiskeri


Telefon: 22 00 55 61 | Mobil: 91 75 21 42

Leif Ivar Bakke

Rådgiver, Bergen
Saksbehnalding/tariff (innenriks og fraktefart), bemanning, husansvarlig Sjøoffiserenes Hus i Bergen.

Telefon: 22 00 55 65 | Mobil: 41 47 65 99

Marie Aanjensen Eide

Medlemsservice
Medlemskap, kontingent, forsikringer, fordeler, førstelinjeservice.

Telefon 22 00 55 16

Van Klethagen

Vikar
Medlemskontingent, innkreving, avgifter internasjonale avtaler etc.

Telefon: 22 00 55 24

Daniella Baarholm

Sekretær, Ålesund
Administrasjon forhandlingsavdeling, tillitsvalgte, medlemsservice, ferieboliger.

Telefon: 22 00 55 60

Åsa Strid

Sekretær
Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon

Telefon: 22 00 55 12

Solfrid Yksnøy Rustad

Økonomi
Økonomi og regnskap, stipend legat, reiseregninger

Telefon: 22 00 55 11 

Omar Jørgensen

Redaktør
Ansvarlig redaktør Maritim Logg

 

Telefon: 22 00 55 27 | Mobil: 91 84 87 16

Paul Hareide

Eiendomssjef
Oppfølging av forbundets eiendommer. 

 

Telefon: 22 82 58 48 | Mobil: 957 66 668 

Bendik Elvanes

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

 

Mobil: 91 19 35 91 

Hans Magnus Berg Hansen

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

 

Mobil: 938 75 464

Norske sjøfolk binder Norge sammen!
LOfavør boliglån
LOfavør boliglån

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger