Skip to the content

Spør våre ansatte

Kontakt oss!

Vårt hovednummer 22 00 55 00 er betjent mellom 10 og 15 på hverdager.

Vet du hvem av oss du vil snakke med, må du gjerne ringe direkte mellom 8 og 16. Numrene ser du nedenfor. 

Eller send oss en e-post! 

Hans Sande
Administrerende direktør
Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media. 
Telefon: 22 00 55 20 | Mobil: 91 61 69 94
Hilde Flåten
Assisterende direktør, Advokat 

Advokatarbeid, ledelse, tariff, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.

Telefon: 22 00 55 25 | Mobil:  97 50 94 80
Morten Kveim

Avdelingsleder Sjøsikkerhet og utdanning
Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering, NSOF Ung.

Telefon: 22 00 55 26 | Mobil: 95 19 08 19

Bernhard Lie-Nielsen

Avdelingsleder
Forhandlinger, saksbehandling, rådgivning, tariff, pensjon, trygd etc.

Telefon: 22 00 55 15 | Mobil: 95 92 37 57

Jens Folland

Seniorrådgiver
Politikk, samfunnskontakt
og kommunikasjon

Mobil: 958 12 369 

Ann-Christin Hansen

Avdelingsleder økonomi
Økonomi, regnskap, budsjett, medlemskontingent

Telefon: 22 00 55 28 

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder marked og medlemskap
Marked, medlemskap, organisasjon 

Telefon: 22 00 55 19 | Mobil: 97 14 93 09

Trond Løfgren

Rådgiver
Saksbehandling/tariff, rågivning, forhandling, pensjon, DSO etc

Telefon: 22 00 55 22 | Mobil: 95 87 15 11

Martha Nordal 

Advokatfullmektig 

Advokat-/advokatfullmektigarbeid, saksbehandling/tariff, rådgivning, forhandling, etc. 

Telefon: 22 00 55 18 | Mobil: 481 98 602

Trond A. Dyb

Rådgiver, Ålesund
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), fiskeri


Telefon: 22 00 55 61 | Mobil: 91 75 21 42

Leif Ivar Bakke

Rådgiver, Bergen
Saksbehnalding/tariff (innenriks og fraktefart), bemanning, husansvarlig Sjøoffiserenes Hus i Bergen.

Telefon: 22 00 55 65 | Mobil: 41 47 65 99

Marie Aanjensen Eide

Medlemsservice
Medlemskap, kontingent, forsikringer, fordeler, førstelinjeservice.

Telefon 22 00 55 16

Van Klethagen

Vikar
Medlemskontingent, innkreving, avgifter internasjonale avtaler etc.

Telefon: 22 00 55 24

Daniella Baarholm

Sekretær, Ålesund
Administrasjon forhandlingsavdeling, tillitsvalgte, medlemsservice, ferieboliger.

Telefon: 22 00 55 60

Åsa Strid

Sekretær
Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon

Telefon: 22 00 55 12

Solfrid Yksnøy Rustad

Økonomi
Økonomi og regnskap, stipend legat, reiseregninger

Telefon: 22 00 55 11 

Omar Jørgensen

Redaktør
Ansvarlig redaktør Maritim Logg

 

Telefon: 22 00 55 27 | Mobil: 91 84 87 16

Paul Hareide

Eiendomssjef
Oppfølging av forbundets eiendommer. 

 

Telefon: 22 82 58 48 | Mobil: 957 66 668 

Bendik Elvanes

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

 

Mobil: 91 19 35 91 

Hans Magnus Berg Hansen

Skole- og ungdomskontakt
Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning 

 

Mobil: 938 75 464

LOfavør boliglån
LOfavør boliglån
Norske sjøfolk binder Norge sammen!

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger