Skip to the content

Tariffoppgjøret 2019

Tariffoppgjøret 2019

Felles for de fleste kollektive tariffavtaler er at de gjelder for to år. Annethvert år er hele avtalen til forhandling, der man kan kreve endringer i alle bestemmelser, tillegg og vilkår. Annethvert år forhandler man vanligvis bare om lønnsjustering. Det kalles mellomoppgjør. 2019 er et mellomoppgjørsår. 

Innenriksoppgjøret 2019

Det ble oppnådd enighet i meklingen i mellomoppgjøret mellom LO og NHO 1. april. Det ble gitt et generelt tillegg på 2,50 kr + ytterligere 2 kroner i lavlønnstillegg. Det vil si de grupper som tjener mindre enn 90 % av 476000. Den totale rammen, med lønnsglidning (1,3%) og overheng (1,1%) er på 3,2 %.
For Norsk Sjøoffisersforbunds tariffområde skal det også forhandles lokalt.

"Innenriksoppgjøret" omfatter alle arbeidstakere ansatt i hht avtaler mellom Norsk Sjøoffisersforbund og NHO Sjøfart. Det vil ansatte i ferge- og lokalfarten, på bukseringsoverenksomstene og i redningsselskapet. 

Mellomoppgjør utenriks 2019

Forhandlingene med Norges Rederiforbund om mellomoppgjør for NOR og NIS vil foregå i oktober/november. Følg med for mer informasjon. 

Mellomoppgjør DSO 

Forhandlingene med Norges Rederiforbund om mellomoppgjør for ansatte på flyttbare boreinnretninger (DSO) foregår normalt i mai. Følg med for mer informasjon. 

Mellomoppgjør for nærskipsfarten 

Forhandlingene med Kystrederiene for fraktefart etc. vil foregå i september. Følg med for mer informasjon. 

 

 

 

 

 

 

Norske sjøfolk binder Norge sammen!
LOfavør boliglån
LOfavør boliglån

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger