Skip to the content
Sett kurs!
Vi har kurs og møteplasser for alle medlemmer. Sjekk hva vi har å tilby deg. 
Våre kurs og konferanser

Alle datoer med forbehold om endringer. Kursgjennomføring forutsetter at det er tilstrekkelig påmelding. I tillegg til kursene og konferansene under, arrangerer vi tariffkonferanser og tematiske samlinger for tillitsvalgte etter behov. 

Landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Sjøoffisersforbunds høyeste myndighet i alle saker som ikke avgjøres over stemmeseddelen. Har du ditt medlemskap i orden, har du adgang til landsmøtet, og kan med full tale- og stemmerett påvirke forbundets virksomhet. Landsmøtet holdes annethvert år innen utgangen av september og legges hver gang til forskjellige deler av landet.

Neste landsmøte avholdes i digital 10. september 2020 kl 1000 til ca kl 1400.

Meld deg på HER

Hvorfor skal jeg melde meg på?
Du må være påmeldt for å få tale- og stemmerett på landsmøtet. Når du er påmeldt som deltaker til det digitale møtet, får du tilsendt et brukernavn og et passord i forveien, og kan logge deg på møtet fra din PC. Du får lenke til alle sakspapirene på forhånd, slik at du kan forberede deg til møtet.

Når du er pålogget, kan du tegne deg på talerlisten og si din menig eller stille spørsmål (vi ringer deg opp der og da) og du kan delta i avstemminger underveis i møtet.
Du behøver ikke være valgt, spesielt engasjert eller langvarig medlem for å være deltaker – i NSOF har alle medlemmer like mye å si!

Du kan følge møtet selv om du ikke er påmeldt
Vi ber om at du bare melder deg som deltaker hvis du har anledning til å følge hele møtet fra 10 til ca 14 fra din PC. Hvis du er på jobb eller har andre aktiviteter slik at du bare kan se på deler av videostrømmen, er det også OK. Da trenger du ikke melde deg på.
Alle medlemmer får informasjon om hvor/hvordan de kan følge møtet en stund i forveien.

Grunnet koronasituasjonen er alle kurs 2020 utsatt inntil avklaring fra myndighetene.

Norsk Sjøoffisersforbund inviterer til pensjonskurs i tilknytning til årets regionale medlemsmøter.
Kurset er et tilbud medlemmer i distrikt 5 fra 55 år og oppover.

Her får du en grundig innføring i hva som venter når du trer ut av yrkeslivet. Pensjonskurset er delt inn i en teoretisk og en praktisk del. Det vil også bli tid til noe individuell veiledning underveis. Forbundets pensjonsekspert vil være tilstede hele dagen.

Påmeldingen for hvert distrikt blir er åpnet når sted/dato er avklart. Alle i målgruppen vil få e-post direkte.

Alle pensjonskurs 2020 er utsatt inntil situasjonen er avklart:

Distrikt 1 (Finnmark, Troms og Nordland) - april - Utsatt
Distrikt 3 
(Hordaland og Sogn og Fjordane) - juni - Utsatt
Distrikt 2
(Trøndelag og Møre og Romsdal) - uke 37 Ålesund - Utsatt
Distrikt 4
(Rogaland og Agderfylkene) - november - Utsatt

Alle i målgruppen vil få invitasjon på e-post direkte.
Følg med for informasjon om når det blir kurs i ditt distrikt.


Grunnet koronasituasjonen er møtene 2020 utsatt inntil avklaring fra myndighetene.

Norsk Sjøoffisersforbund arrangerer også i 2020 regionale medlemsmøter. 
Du får invitasjon i e-post når det nærmer seg møte i ditt distrikt. Følg med!

Om medlemsmøter 2019/2020 

 

 

Norsk Sjøoffisersforbunds opplæring for tillitsvalgte kjøres vanligvis to ganger per år, vår og høst.

Sett i lys av økt smitte og myndighetenes nye anbefalinger, må vi dessverre avlyse alle fremtidige fysiske møter og arrangementer på ubestemt tid.

Forbundet planlegger videomøter for nye tillitsvalgte. Mer informasjon kommer.

Forhandlingsteknikk og regnskap i forbindelse med lokale forhandlinger har vært blant temaene. Ellers går man dypere inn i forbundets hovedavtaler og overenskomster eller tar for seg spesielle regelverksområder. Tillitsvalgtskurs er også viktige for nettverksbygging og erfaringsutveksling tillitsvalgte i mellom.

Nyvalgte tillitsvalgte er prioritert. Medlemmer som ikke er valgt, men interessert i tillitsvalgtsarbeid og kan tenke seg å stille til valg, er velkommen å være med. Økonomi for ikke økonomer er et kurstilbud til tillitsvalgte innenriks de som har behov for litt mer kunnskap om regnskap og bedriftsøkonomi før de i lokale forhandlinger med rederiet. 

Kurset ble sist holdt i september 2020, og arrangeres ved behov neste gang i 2021. Følg med!

Maritim næring er en global næring og reguleres hovedsakelig av internasjonalt regelverk. Dette skal sikre en enhetlig forståelse og praktisering av regelverk uavhengig av fartsområde og fartøystype.
Etter endt kurs skal medlemmet ha økt sin bevissthet knyttet til internasjonalt regelverk og hvilket ansvar og myndighet man er tildelt som sjøkaptein.

Ingen nye kursdatoer fastsatt. Følg med for mer informasjon.

Sjømannsorganisasjonene inviterer årlig til en egen konferanse  for sjøfolk og andre aktører i nærskipsfarten (fraktefarten). Konferansen finner vanligvis sted første kvartal. 

Dato for 2020 er ennå ikke fastsatt.  Følg med for mer informasjon.

Årets tariffkonferanse ble avholdt digitalt.

Dette er en gylden mulighet til å være med å påvirke årets hovedforhandlinger.
Konferansen er åpen for alle medlemmer innenfor flyterigg området. Vi dekker reise og opphold for deg.

Ønsker du å delta? Logg inn og meld deg på her eller ta kontakt med DSO.

DSO - De samarbeidende organisasjoner er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen.

Sjøoffiserskonferansen 2015

Velkommen!

 

Alle våre kurs og konferanser er gratis for yrkesaktive medlemmer. Ofte dekker vi også reise og opphold.  Du bestiller reisen via vårt reisebyrå, og sender reiseregning i etterkant. Hvilke kurs du har deltatt  og er påmeldt til, ser du på "min side". Bli med, da vel! 

Spør oss!

Vi svarer på dine spørsmål om jobb, lønn, rettigheter medlemskap og fordeler.

Bruk skjemaet eller send en e-post

Ring oss på 22 00 55 00 mellom 10 og 15 eller kontakt en av våre rådgivere direkte.  

Vil du ikke vente på svar? Sjekk hva andre spør om:

LOfavør boliglån
LOfavør boliglån
Norske sjøfolk binder Norge sammen!

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger