Skip to the content
Sett kurs!
Vi har kurs og møteplasser for alle medlemmer. Sjekk hva vi har å tilby deg. 
Våre kurs og konferanser

Alle datoer med forbehold om endringer. Kursgjennomføring forutsetter at det er tilstrekkelig påmelding. I tillegg til kursene og konferansene under, arrangerer vi tariffkonferanser og tematiske samlinger for tillitsvalgte etter behov. 

Norsk Sjøoffisersforbund inviterer til pensjonskurs i tilknytning til årets regionale medlemsmøter. Neste kurs blir i Stavanger 5. desember, og er et tilbud medlemmer i distrikt 4 fra 55 år og oppover. Mer informasjon og påmelding!

Her får du en grundig innføring i hva som venter når du trer ut av yrkeslivet. Pensjonskurset er delt inn i en teoretisk og en praktisk del. Det vil også bli tid til noe individuell veiledning underveis. Forbundets pensjonsekspert vil være tilstede hele dagen.

Påmeldingen er åpnet, alle i målgruppen vil få e-post direkte.

Endelige datoer for pensjonskurs 2020 er ikke fastsatt. Følg med for informasjon om når det blir kurs i ditt distrikt.

I løpet av 2019 arrangerer Norsk Sjøoffisersforbund regionale medlemsmøter. 
Du får invitasjon i e-post når det nærmer seg møte i ditt distrikt. Følg med!

Distrikt 4 (Rogaland og Agderfylkene) står for tur 4. desember på Thon Hotel Maritim.
Møt styret og forbundet onsdag 4. desember. Mer informasjon kommer.

Påmelding medlemsmøte Stavanger 4. desember


Om medlemsmøter 2019

Distrikt 4 (Rogaland og Vest-Agder og Aust-Agder) står for tur 4. desember.

 

 

 

Norsk Sjøoffisersforbunds opplæring for tillitsvalgte kjøres vanligvis to ganger per år, vår og høst.

Neste kursdato er 19.-22. november 2019. Les mer og meld deg på her: Påmelding tillitsvalgtskurs høst 2019

Forhandlingsteknikk og regnskap i forbindelse med lokale forhandlinger har vært blant temaene. Ellers går man dypere inn i forbundets hovedavtaler og overenskomster eller tar for seg spesielle regelverksområder. Tillitsvalgtskurs er også viktige for nettverksbygging og erfaringsutveksling tillitsvalgte i mellom. Medlemmer som ikke er valgt, men interessert i tillitsvalgtsarbeid og kan tenke seg å stille til valg, er velkommen å være med. 

Tillitsvalgte får invitasjon i e-post. 

Økonomi for ikke økonomer er et kurstilbud til tillitsvalgte innenrisk de som har behov for litt mer kunnskap om regnskap og bedriftsøkonomi før de i lokale forhandlinger med rederiet. 

Kurset ble sist holdt i mai 2019, og arrangeres ved behov  neste gang i 2020. Følg med!

Maritim næring er en global næring og reguleres hovedsakelig av internasjonalt regelverk. Dette skal sikre en enhetlig forståelse og praktisering av regelverk uavhengig av fartsområde og fartøystype.
Etter endt kurs skal medlemmet ha økt sin bevissthet knyttet til internasjonalt regelverk og hvilket ansvar og myndighet man er tildelt som sjøkaptein.

Ingen nye kursdatoer fastsatt. Følg med for mer informasjon.

Sjømannsorganisasjonene inviterer årlig til en egen konferanse  for sjøfolk og andre aktører i nærskipsfarten (fraktefarten). Konferansen finner vanligvis sted første kvartal. 

Dato for 2020 er ennå ikke fastsatt.  Følg med for mer informasjon.

Landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Sjøoffisersforbunds høyeste myndighet i alle saker som ikke avgjøres over stemmeseddelen. Har du ditt medlemskap i orden, har du adgang til landsmøtet, og kan med full tale- og stemmerett påvirke forbundets virksomhet. Landsmøtet holdes annethvert år innen utgangen av september og legges hver gang til forskjellige deler av landet.

Neste landsmøte avholdes i Ålesund 10. september 2020. Dagen før arrangeres fagdag med spennende temaer og foredrag. Velkommen!

Sjøoffiserskonferansen 2015

Velkommen!

 

Alle våre kurs og konferanser er gratis for yrkesaktive medlemmer. Ofte dekker vi også reise og opphold.  Du bestiller reisen via vårt reisebyrå, og sender reiseregning i etterkant. Hvilke kurs du har deltatt  og er påmeldt til, ser du på "min side". Bli med, da vel! 

Spør oss!

Vi svarer på dine spørsmål om jobb, lønn, rettigheter medlemskap og fordeler.

Bruk skjemaet, send en e-post eller ring 22 00 55 00 (0830 -1530). 

Vil du ikke vente på svar? Sjekk hva andre spør om:

Norske sjøfolk binder Norge sammen!
LOfavør boliglån
LOfavør boliglån

Min side

Sjekk dine medlemsopplysninger